Kannanotto/kouluverkoston muutossuunnitelmat Mouhijärven alueella

15.6.2020

Kaupunginvaltuuston kokous 15.6.2020

Sastamalan kouluverkkoon on esitetty tehtäväksi muutoksia, jotka vaikuttaisivat vahvasti Mouhijärven alueen palveluihin.

MLL:n Mouhijärven yhdistyksen vaatii, että yläkoulu säilytetään Mouhijärven yhteiskoulussa ja Häijään alakoulua ei lakkauteta. Esitettyjen muutosten johdosta kunnan peruspalveluiden yhdenvertainen saatavuus heikkenisi, oppilaiden koulumatkoista tulisi ajallisesti kohtuuttoman pitkiä ja alueen vetovoima heikkenisi.

Yhdistyksemme muistuttaa, että YK:n lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa myös kuntia ottamaan lapsia koskevissa päätöksissä ensisijaisesti huomioon lapsen edun.